مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است

تبیلیغات

سوالات-پزشکی

زمان مصرف كربوهيدرات‌ها

10 / 10
از 1 کاربر

زمان مصرف كربوهيدرات‌ها


زمان مصرف كربوهيدرات برای ورزشكار هم در مسابقه و هم در تمرين حايز اهميتاست. در زير خلاصه‌ای از تحقيقات در مورد تغذيه كربوهيدرات قبل از مسابقه، در حينمسابقه و بعد از مسابقه مطرح شده است.


اگر كربوهيدرات سی تا شصت دقيقه قبل از مسابقه مصرف بشود بهترين شكل كربوهيدرات احتمالاً مصرف فروكتوز است، چون فروكتوز با تأخير جذب مي‌شودة در مقابل، تا حدودی انسولين اضافی توليد نخواهد شد. بعضی از تحقيقات نه همه آنهادربارة تغذية گلوكز سی تا شصت دقيقه قبل از مسابقه عقيده دارند كه تجمع انسولين، واكنش هيپوگليسمی، مصرف اضافی گليكوژن عضله و كاهش در ظرفيت عملكرد در ورزش استقامتی از پيامدهاي اين نوع مصرف گلوكز خواهد بود.

ولي تحقيقات نشان مي‌دهد كه مصرف كربوهيدرات پنج دقيقه يا همزمان با شروع مسابقه بهتر است و آن زماني است كه كربوهيدرات از معده تخليه و توسط روده‌ها جذب مي‌شوند و به وسيله‌ي خون به لوزالمعده جهت تحريك و آزاد كردن انسولين حمل مي‌شوند. به عبارت ديگر ورزش آزاد كردن هورمون‌هاي معيني از جمله آدرنالين را تسريع مي‌نمايد تا آزادسازي انسولين را براي افزايش سطح گلوكز خون، متوقف نمايد.

در ضمن تحقيقات نشان داده است كه مصرف كربوهيدرات قبل يا در حين ورزش ممكن است به عنوان منبع انرژي عضلاني تقريباً در ده تا بيست دقيقه هم استفاده بشود.وقتي يك مسابقة استقامتي را با شصت تا هفتاد درصد حداكثر اكسيژن مصرفي (Vo2Max) اجرا مي‌كنيد، عضلات شما مقدار گليكوژن زيادي به مصرف مي‌رسانند.

متأسفانه بدن نمي‌تواند كربوهيدرات كافي را به سرعت مصرف و جذب نمايد وجانشين ذخاير از دست رفته گليكوژن كبد و عضلات بكند، سرانجام اين مقادير كاهش يافته و خستگي افزايش مي‌يابد. ولي خوردن منابع كربوهيدراتي از افزايش زودرس هيپوگليسمي جلوگيري خواهد كرد و زمان زيادي عضلات از كربوهيدرات به عنوان منبع انرژي استفاه مي‌كند، و به بهبود عملكرد كمك خواهد نمود. (شما قادر به دويدن

با گام‌هاي سريعتر نخواهديد بود، اما توانايي شما براي دويدن با گام‌هاي معمولي افزايش خواهد يافت، لذا با زمان سريعتري مسابقه استقامت را انجام مي‌دهيد.) ضمناً تحقيقات دربارة فوتباليستها نشان مي‌دهد كه خوردن منابع كربوهيدراتي از افزايش زودرس خستگي در مراحل بعدي بازي جلوگيري مي‌كند، بنابراين بازيكنان را جهت حفظ سرعت در زمان طولاني‌تر ياري خواهد كرد.
مطالعات آزمايشگاهي زيادي اين نتايج را تصديق مي‌كند،مصرف روزانه كربوهيدرات بعد از مسابقه يا ورزش بسيار شديد، برگشت به حال اوليه را تسهيل مي‌نمايد. بعضي تحقيقات نشان مي‌دهد كه مصرف كربوهيدرات، بلافاصله بعد از مسابقه يا مصرف آن كمتر از دو ساعت بعد از مسابقة استقامتي يا تمرين شديد، ذخيرة گليكوژن عضله را تسهيل خواهد كرد. يك رژيم غذايي پركربوهيدرات، براي ورزشكار استقامتي كه روزانه تمرينات شديدي دارند، حايز اهميت زيادی است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()